Cambrella | alternativ behandling
Bedste Råd
EU-projekt om alternativ behandling

cookie-privatlivspolitikCookie-privatlivspolitik
bedsteraad.dk

Danske forskere med i EU-projekt om alternativ behandling

En EU-bevilling på 11 millioner kroner sikre forskning i hvordan alternativ behandling anvendes i EU, og hvor der er behov for mere forskning i alternativ behandling.

En hel del læste: Influenza og Forkølelse     Kiroterapi - en bedre livskvalitet     Fødselshoroskop og stjernelære


Til projektet er der oprettet et europæisk forskernetværk CAMbrella der består af 16 forskningsinstitutioner fra 12 forskellige lande i Europa. CAMbrella står for ”paraply” (umbrella) af forskningsprojekter i komplementær og alternativ behandling (Complementary and Alternative Medicine (CAM)).
CAMbrella skal kortlægge og indsamle eksisterende viden om alternativ behandling i Europa. Arbejdet afsluttes i 2012 med en anbefaling til EU om hvor der er behov for videre forskning i alternativ behandling og hvordan dette tilrettelægges. Til dette arbejde er der nedsat 8 arbejdsgrupper der skal indsamle og kortlægge eksisterende viden om:
 
  • Terminologi og definition af alternativ behandlings metoder
  • Lovgivning og regler om alternativ behandling
  • Forventning og holdningen i befolkningen til alternativ behandling
  • Brugen af alternativ behandling – fra patientens synspunkt
  • Brugen af alternativ behandling – fra behandlernes synspunkt
  • Det globale synspunkt på alternativ behandling
  • Kortlægning af fremtidig forskning i alternativ behandling
  • Kommunikation internt i arbejdsgrupper og eksternt
 
Danmark deltager med 3 forskere fra Syddansk Universitet. Helle Johansen er leder af den arbejdsgruppe der skal samle eksisterende viden om forventning og holdninger til alternativ behandling hos befolkningen i Europa.
 
Det bliver rigtig spændende at følge dette projekt og se hvilke holdninger og forventninger der er til alternative behandlings former i hele Europa og hvilke alternative behandlings former der i 2012 bliver peget på hvor der skal forskes videre.
 
Mere af det samme:
Zoneterapi og kræft 
Du har ret til egen zonererapeut under hospital indlæggelse 
Share Bedste Råd på sociale medier:
 
Referencer: