SEO | Alternativ Behandling
Bedste Råd

cookie-privatlivspolitikCookie-privatlivspolitik
bedsteraad.dk

Forum - brugernes egne bedste råd, tips og tricks

Stop Spam Harvesters, Join Project Honey Pot Stop Spambots - bedsteraad.dk


Forum  >  SEO  >  SEO tips april måned om redirect af websider

Denne måneds SEO tips handler om hvordan redirect virker på websider og hvordan dette spiller sammen med søgemaskineoptimering (SEO).

HEADER REDIRECT
Header redirect er ikke supporteret i HTML og bruges derfor på server-siden som et script f.eks i PHP:
<?php
header(‘Location: http://ditdomain.dk/redirected.html’);
exit;
php?>

Header redirect er hurtigere end meta refresh og man vil ikke kunne se “blanke sider” ved header redirect.
Der må IKKE være HTML kode foran en header redirect der kan fortolkes af en internet browser.

Når PHP headeren bruges sendes også en status kode 302 Moved Temporarily redirect.
SEO mæssig er en 302 redirect ikke så god, da søgemaskiner selv anlægger en vurdering om det er destinations URL eller source URL der vises. Når vi redirecter ønsker vi ofte at det er destinations URL der vises, så det kan skabe en del ravage hvis søgemaskinerne vælger at vise source URL i stedet for.

HTTP REDIRECT
De 2 mest almindelige former for redirect er
301 redirect der betyder at siden er flyttet permanent til den nye side (Moved Permanently)
302 redirect der betyder siden er flyttet midlertidig (Moved Temporarily)
Tager vi udgangspunkt i Header redirect fra før i et PHP script ser en 301 redirect sådan ud:

<?php
header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently");
header(‘Location: http://ditdomain.dk/redirected.html’);
exit;
php?>

Er webserveren en apache server er der ofte en .htaccess fil til rådighed hvor man kan lave disse redirect og undgå at skrive ovenstående redirect direkte ind på de sider der ønskes redirected. Ser du redirect i en .htaccess fil vil de se ud som disse.

Redirect 301 /test.html http://ditdomain.dk/redirected.html

Redirect 302 /test.html http://ditdomain.dk/redirected.html

Alle søgemaskiner anerkender og supportere 301 redirect, så SEO mæssig er det bedst at bruge en 301 redirect frem for en 302 redirect hvor søgemaskinerne som udgangspunkt viser destinations URL, men selv kan anlægge en anden vurdering hvis de syntes er til mest gavn for brugerne, og vise source URL for en 302 redirect.

REWRITE
På server-siden i en Apache webserver har vi også kommandoen rewrite som bruges i .htaccess filen. Brugeren ser intet, da det hele sker på serversiden. Ved rewrite har vi også mulighed for en 301 eller 302 redirect, og det er under samme betingelser som beskrevet ovenfor også SEO mæssig.

Rewrite bruges f.eks til redirecte alle sider til www versionen af dit websted.

RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www.ditdomain.dk$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.ditdomain.dk/$1 [L,R=301]

META REFRESH eller HTML redirect
Meta refresh er en html kode der fortæller internet browseren den skal forsætte til en anden webside efter x antal sekunder. Koden skal være øverst i <head> sektionen af din webside og skrives som:
<meta http-equiv="refresh" content="10;url=http://ditdomain.dk/redirect.html">

Problemet med meta refresh er det tidligere har været meget brugt til spam og cloaking, og Google og W3C er meget klar i deres udmelding, hvor de kraftig anbefaler IKKE at bruge meta refresh men at redirect sker på server-siden med en 301 eller 302 redirect.
Er du nødt til at bruge meta refresh til redirect fordi der ikke er andre muligheder anbefales det at bruge denne med en stor tidsdelay for at forhindre at søgemaskinerne ser meta refresh som spam, og måske smider din side ud af webindexet hvilket jo ikke er så godt for din søgemaskineoptimering.

Meta refresh bruges også på websider hvor indholdet skifter tit, og man gerne vil have brugerne får det opdaterede indhold.

FRAME REDIRECT
Frame redirect bruges til at indlæse en ny side i en ramme/vindue på en webside. Dette var tidligere meget brugt i design af hjemmesider, men søgemaskinerne har stort besvær med at indexere en webside med frames korrekt.
SEO mæssig kan du ikke linke direkte til en underside der er opbygget med frames. Hvis en side bliver indexeret i søgemaskinerne er det ofte en enkel side uden navigation framen, så brugeren har besvær med at komme videre fra siden. URL forbliver den samme på en webside der bruger frames, da URL ikke ændres til den redirected URL. På en side med frames vil du se noget i stil med:

<frameset><frame name="redirect" src="http://ditdomain.dk/redirected.html"></frame></frameset>

I dag kan man simulere frames med div tags og CSS og i PHP med includes og samtidig være meget mere søgemaskine venlig. Så brug IKKE frames til design af din hjemmeside.

DNS CNAME REDIRECT
DNS cname redirect virker ikke på http protekollen og er egentlig ikke en fuld redirect. En CNAME eller canonical (preferred) name record i DNS vil se sådan ud:

www.ditdomain.dk IN CNAME xxx.domain.com.

Læg mærke til punktummet efter .com – I DNS skal dette punktum være der ellers virker redirect IKKE.
www.ditdomain.dk er alias til xxx.domain.com og med en CNAME alias vil begge domain vise samme indhold på begge URL. SEO mæssig er dette duplicate contens og du vil kunne skade dig selv i forhold til ranking på søgemaskinerne. Så lav aldrig en CNAME alias alene, men sørg for der altid er en 301 redirect imellem, så siden kun bliver vist på en URL.

Skriv nyt svar
Forfatter*
Svar*
Skriv koden som du ser på billedet*
Ny kode

Share Bedste Råd på sociale medier:

 


Andre artikler: Vild med dans 2015     VM i 10 danse gik til Danmark i 2013     Astrologi og horoskoperForum