SEO | Alternativ Behandling
Bedste Råd

cookie-privatlivspolitikCookie-privatlivspolitik
bedsteraad.dk

Forum - brugernes egne bedste råd, tips og tricks

Stop Spam Harvesters, Join Project Honey Pot Stop Spambots - bedsteraad.dk


Forum  >  SEO  >  SEO tips November måned - SEO tips og tricks i .htaccess som enhver SEO og webmaster eller webdesigner bør kende – 2. del

SEO tips November måned - SEO tips og tricks i .htaccess som enhver SEO og webmaster eller webdesigner bør kende – 2. del

Beskyt din hjemmeside med password

Dette trick kræver foruden adgang til .htaccess at du også har adgang til din webserver med SSH da password skal krypteres. Har du SSH adgang til din webserver kan du bruge følgende kommando til at gemme og kryptere adgangskoden i filen .htpasswd

htpasswd -c .htpasswd brugernavn

Du bliver herefter spurgt om password og skal gentage password. Du kan tilføje flere brugere efter behov.

EN ENKEL gang skal denne kode indsættes i .htaccess, hvis du får en fejl 500
AllowOverride AuthConfig

Vil du beskytte hele din webside skal du sætte koden i .htaccess filen i rodkataloget. Vil du kun beskytte et enkelt katalog og alle kataloger under dette skal du oploade en .htaccess fil til kataloget med koden.

AuthUserFile /den/fulde/sti/til/.htpasswd
AuthType Basic
AuthName ”Adgang til Websider / kataloget xxx”
Require valid-user

Kan du ikke selv finde stien til .htpasswd kan du få den af din webhost

Vil du kun beskytte en enkel fil i et katalog skal du sætte koden i .htaccess filen i dette katalog.
AuthUserFile /den/fulde/sti/til/.htpasswd
AuthType Basic
AuthName ”Adgang til side xxxxxxxx”
<Files “minside.html”>
Require valid-user
</Files>

PS nogle websider tilbyder kryptering af password, som du kan kopiere til en .htpasswd fil som du selv opretter. Men det er nok ikke en god ide at skrive brugernavn og adgangskode på en fremmed webside. Men har du ikke en SSH adgang kan dette være den eneste løsning. http://www.4webhelp.net/us/password.php

Opretter du selv .htpasswd så husk at give 644 rettigheder til filen og check også om rettighederne er rigtige til .htaccess filen.

Ekstra beskyttelse til .htaccess og .htpasswd fil

Giv .htaccess og .htpasswd en extra beskyttelse, da disse filer indeholder vigtige oplysninger om din hjemmeside funktionalitet.

# Beskyt .htaccess og .htpasswd fil
<Files ~ "^\.ht">
Order allow,deny
Deny from all
Satisfy All
</Files>

Eller du kan forhindre adgang for alle skjulte filer I Unix der altid starter med et punktum og er systemfiler.

RedirectMatch 403 /\..*$

Bloker spam bots med tom user agent og giv dem en 403 fejl (adgang forbudt)

Mange spam bots kommer til din hjemmeside med en tom user agent. Nedenstående tricks i .htaccess giver dem en fejl 403 som betyder adgang forbudt eller forbudt område.

#Bots med tom user agent > 403 fejl
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^-?$
RewriteRule ^ - [F,L]


Bloker e-mail harvester med Java script i User Agent

Bloker bots hvor Java er det første i User Agent og giv med en fejlkode 403 (forbudt område)

#Bloker bots hvor UA starter med Java
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Java/1.* [NC]
RewriteRule ^(.*)$ [F,L]


Bloker URL med dobbelte skråstreger (double slash)

Spam bot tilgår ofte din hjemmeside med dobbelte skråstreger i URL. Dette fremkommer sikket fordi de scripts hackerne bruger formoder der ikke er en skråstreg foran den URL de angriber og derfor bare indsætter en skråstreg. Så blacklist spam bots fra din webside med koden i .htaccess og giv dem en fejlkode 403 forbudt område.

# Bloker bots med 2 skraastreger i URL
RedirectMatch 403 \/\/


Fjern extension fra din hjemmesides filnavne

Fjern extension som php, html fra din hjemmside og få en mere SEO venlige URL.
Vil du fjerne html fra filnavnet så erstat php med html

#Fjern extension fra filnavn
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^([^\.]+)$ $1.php [NC,L]

Begræns eller udvid fil størrelse ved upload

Er din memory_limet aktiv så skal den være størst. Post_max_size skal være større end upload_max_filesize

memory_limit = 32M
post_max_size = 20M
upload_max_filesize = 10M


Får du en 500 server error skal du indsætte:
AllowOverride Options en gang i din .htaccess fil, hvis din webhost tillader dette.

Definer et nyt fil navn som startside på din hjemmeside

De fleste hjemmesider har et default navn som f. eks index.html – ønsker du et andet navn gøres dette let med nedenstående kode i .htaccess filen i dit rodkatalog.

DirectoryIndex ny-start-side.html

Lav så dine filer bliver cachet på brugerens PC

Følgende kode arkivere dine filer på brugerens PC – så hvis brugeren igen kommer på dine sider så ligger filerne allerede på harddisken – det vil sige siden bliver loadet meget hurtigere.
”ExpiresDefault” er i sekunder – så data gemmes fra 0 – 180 dage
” Header append Vary Accept-Encoding” er for at få en eventuel proxy server til at leverer den rigtige version til klienter hvis filerne er Gzip. Altså enten som Gzip hvis klienten understøtter dette eller som almindelig fil hvis klienten ikke understøtter Gzip.

ExpiresActive On
ExpiresDefault A3600
Header unset ETag
FileETag None
Header append Vary Accept-Encoding

# Set Cache-Control
<FilesMatch "\.(flv|ico|pdf|avi|mov|ppt|doc|mp3|wmv|wav)$">
ExpiresDefault A15552000
Header append Cache-Control "public"
</FilesMatch>

<FilesMatch "\.(jpg|jpeg|png|gif|swf)$">
ExpiresDefault A7776000
Header append Cache-Control "public"
</FilesMatch>

<FilesMatch "\.(xml|txt|js|css)$">
ExpiresDefault A2592000
Header append Cache-Control "proxy-revalidate"
</FilesMatch>

<FilesMatch "\.(php|cgi|pl|htm|html)$">
ExpiresDefault A0
Header set Cache-Control "no-cache, no-store, must-revalidate, max-age=0, private, no-transform"
Header set Pragma "no-cache"
</FilesMatch>

Enable deflate med htaccess

På en apache webserver er deflate mere almindelig en gzip, og virker udmærket. Følgende eksempel er fra : http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_deflate.html

<IfModule mod_deflate.c>
SetOutputFilter DEFLATE
BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip

# NOTE: Due to a bug in mod_setenvif up to Apache 2.0.48
# the above regex won't work. You can use the following
# workaround to get the desired effect:
#BrowserMatch \bMSI[E] !no-gzip !gzip-only-text/html

SetEnvIfNoCase Request_URI \
\.(?:gif|jpe?g|png)$ no-gzip dont-vary
# Make sure proxies don't deliver the wrong content
Header append Vary User-Agent env=!dont-vary
</IfModule>

Enable Gzip med htaccess

Gzip gør at filerne komprimeres på din server så de loades hurtigere.
Hvis module gzip er enable på din webserver kan du bruge nedenstående kode. Hvis den ikke er det så prøv med deflate i stedet.

Check om filerne er Gzip på: http://www.whatsmyip.org/http-compression-test/ eller
http://www.gidnetwork.com/tools/gzip-test.php der både kan teste gzip og deflate

<IfModule mod_gzip.c>
mod_gzip_on Yes
mod_gzip_dechunk Yes
mod_gzip_item_include file \.(html?|txt|css|js|php|pl|jpg|png|gif)$
mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$
mod_gzip_item_include mime ^text/.*
mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.*
mod_gzip_item_exclude mime ^image/.*
mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.*
</IfModule>

Er deflate eller Gzip ikke aktiveret - kan du Gzip dine HTML filer med zlib

På min webserver er hverken deflate eller Gzip aktiveret, men nedenstående kode giver mulighed for at komprimere text/html filer men ikke CSS og Javascript.
Jeg har testet lidt med kompression level og syntes level 2 gav bedste performance, men det kan jo svinge lidt fra webserver til webserver. Level går fra 1 (bedste hastighed serveren (mindste CPU belastning)) til 9 ( bedste kompression til browseren).

php_flag zlib.output_compression On
php_value zlib.output_compression_level 2

Se flere tips og tricks i htaccess filen i SEO tips for Oktober måned: http://bedsteraad.dk/Forum-Bedste-Raad.php?topic=25&category=14

Skriv nyt svar
Forfatter*
Svar*
Skriv koden som du ser på billedet*
Ny kode

Share Bedste Råd på sociale medier:

 


Andre artikler: Vild med dans 2015     VM i 10 danse gik til Danmark i 2013     Astrologi og horoskoperForum