SEO | Alternativ Behandling
Bedste Råd

cookie-privatlivspolitikCookie-privatlivspolitik
bedsteraad.dk

Forum - brugernes egne bedste råd, tips og tricks

Stop Spam Harvesters, Join Project Honey Pot Stop Spambots - bedsteraad.dk


Forum  >  SEO  >  Filer du SKAL have for at undgå status fejl 404 i din servers logfil

Gennemgående for alle nedenstående tips og tricks er at du i princippet Ikke behøver at have dem på din hjemmeside, men ved at tilføje dem undgår du i din servers fejllog en status fejl kode 404 ”file not found”. Dette giver disse tips og tricks en lille twist af SEO da det er bedre at sende en lille fil frem for at få en fejl 404 - altså du får en lidt hurtigere hjemmeside, og søgemaskineoptimering af hjemmesidens hastighed er en af mange ranking faktorer for søgemaskinerne.

Med stor sandsynlighed har du allerede nogle af filerne. Dem du ikke har! - kan du jo så overveje om det ikke vil være godt at tilføje til din hjemmeside.

/favicon.ico

Alle nyere moderne browsere som Chrome, Firefox, Internet Explore, Opera og Safari vil alle forespørge efter favicon.ico og hvis den ikke findes på din hjemmeside vil den give en fejl 404 ”file not found”. Alle nyere moderne browsere vil forespørge i roden på din hjemmeside. Vil du placere favicon.ico et andet sted skal dette indsættes i <head> sektionen på din hjemmeside.
<link rel="shortcut icon" href="/stien-til/favicon.ico">

/robots.txt

Robots.txt filen er en anden velkendt fil der ligger I roden af din hjemmeside og som søgemaskinerne henter for at få instrukser om hvor de ikke må gennemgå din hjemmeside. Søgemaskinernes robot respekterer direktiverne i robots.txt filen, men det er ikke alle robots der gør det, så en robots.txt fil kan ikke bruges til nogen form for sikkerhed.

Har du ikke robots.txt filen vil søgemaskinerne forespørge efter filen og få en status fejl 404. Har mange gange set at findes filen ikke spørger søgemaskinerne 2 gange efter hinanden. Denne tid kunne være brugt til at gennemgå din side i stedet at skrive fejl ned i fejlloggen på webserveren.

Denne robots.txt udelukker alle robots fra din hjemmeside
User-agent: *
Disallow: /


Denne robots.txt tillader adgang til hele din hjemmeside
User-agent: *
Disallow:


Eller du kan have en hel tom robots.txt fil. En tom robots.txt fil er det samme som at tillade søgemaskinerne adgang til hele din hjemmeside.

I robots.txt filen kan også angives en sti til sitemap.xml som regel i roden af din hjemmeside.
Har du angivet dette skal filen selvfølgelig også findes, for ikke at give en status fejl kode 404.


/apple-touch-icon-precomposed.png
/apple-touch-icon.png

Appels iOS iPhones, iPod og iPad samt Android smartphones leder alle efter et Appel touch Icon hvis en bruger prøver at bookmarke din hjemmeside til hans ”home screen” på en mobil enhed. Dette Icon kaldes et Appel Touch Icon eller et Web Clip og den mobile enhed søger i roden af din hjemmeside efter enten ”apple-touch-icon.png” eller ”apple-touch-icon-precomposed” eller varianter af disse med større eller mindre opløsning.

Ved at levere dette Icon undgår man en status fejl 404 ”file not found” og man får et flot Icon som repæsenterer din hjemmeside nærmest som en apps i stedet for et formindsket screenshot af hjemmesiden.

Læs mere på Bedste Råd hvordan dette implementeres på din hjemmeside med alle de rigtige opløsninger:
http://bedsteraad.dk/Forum-Bedste-Raad.php?topic=36&category=14

/crossdomain.xml

Adobe Flash Player, Adobe Reader søger efter denne fil hver gang Flash Player eller Adobe Reader behøver en forbindelse til din hjemmeside. Filen håndterer rettigheder på tværs af domæner, og der søges efter filen hvis et andet domæne beder om adgang til at hente noget på dit domæne.

Følgende Adobe programmer henter crossdomain.xml
Flash
SWF
Flex
Adobe PDF Reader

Har du ikke crossdomain.xml fil I dit rod katalog, så henter programmer ingenting på din hjemmeside da default er ingen adgang, men du får en status kode 404. Dette kan du hindre ved at ligge denne lille stump fil op i din hjemmesides rod katalog. Koden i filen nægter totalt adgang på tværs af domæner og skader ikke din IT-sikkerhed på hjemmesiden.

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE cross-domain-policy SYSTEM "http://www.adobe.com/xml/dtds/cross-domain-policy.dtd">
<cross-domain-policy>
<site-control permitted-cross-domain-policies="none"/>
</cross-domain-policy>

Har du lyst til at læse hele Adobes specifikation kan du hente PDF filen her: http://learn.adobe.com/wiki/download/attachments/64389123/CrossDomain_PolicyFile_Specification.pdf?version=1

/clientaccesspolicy.xml

En forespørgsel fra Microsofts Silverlight til et andet domæne gør at Silverlight prøver at downloade en sikkerheds fil som hedder clientaccesspolicy.xml fra roden af din hjemmeside. Findes filen ikke og Silverlight får en status fejl 404, forespørger Silverlight efter en anden sikkerhedsfil crossdomain.xml også i rod kataloget på dit domæne. Findes denne heller ikke kommer der endnu en status fejl kode 404.

For at undgå status fejl kode 404 kopier en tom fil med navnet clientaccesspolicy.xml til din hjemmesides rod katalog sammen med crossdomain.xml filen ovenover. Dette Skader ikke IT-sikkerheden på din hjemmeside.

Vil du læse mere om sikkerheden i Silverligt og clientaccesspolicy.xml
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc645032%28VS.95%29.aspx

/sitemap.xml

Der er ingen programmer der direkte søger efter sitemap.xml, men sitemap.xml kan også angives i robots.txt og så vil søgemaskinerne selvfølgelig søge efter filen. Så har du angivet sitemap.xml i robots.txt filen, så sørg for den også findes, for at undgå en status fejl kode 404.

Indsæt et webclip på din hjemmeside og få vist dette på Appel og Android smartphones: http://bedsteraad.dk/Forum-Bedste-Raad.php?topic=36&category=14

Skriv nyt svar
Forfatter*
Svar*
Skriv koden som du ser på billedet*
Ny kode

Share Bedste Råd på sociale medier:

 


Andre artikler: Vild med dans 2015     VM i 10 danse gik til Danmark i 2013     Astrologi og horoskoperForum