zoneterapi og massage | Alternativ Behandling
Bedste Råd
Sygeplejersker og alternativ behandling

cookie-privatlivspolitikCookie-privatlivspolitik
bedsteraad.dk

Sygeplejersker og alternativ behandling

 

Et forskningsprojekt af Anita Lunde fra Syddansk Universitet om danske sygeplejersker er ”klædt på” til mødet med patienter, som anvender alternativ behandling. Forskningsprojektet er offentliggjort den 8. november 2010.

Mest læste: Alle kan bruge kiroterapi     Influenza - prøv zoneterapi     Tilskud til akupunktur og zoneterapi

Sygeplejerskerne egen brug af alternativ behandling77 % af de udspurgte sygeplejerskerne har selv brugt alternativ behandling. Hermed er anvendelsen af alternativ behandling to til fem gange større for flere alternative behandlingsformer end blandt danskerne i almindelighed (stikprøve statistik på 21.832 danskere, 2005).

De mest anvendte former for alternativ behandling indenfor denne den udspurgte gruppe af sygeplejerske er:

  • Zoneterapi (54 %)
  • Massage (52 %)
  • Akupunktur (49 %)
  • Naturmedicin (40 %)

Zoneterapi, massage, akupunktur og naturmedicin er særdeles populære alternative behandlingsformer som over 40 % af sygeplejerskerne bruger. 15 % af sygeplejerskerne har desuden brugt andre alternative behandlingsformer som healing/clair voyance og kranio-skral terapi.

Sygeplejerskers viden om alternativ behandling 

Sygeplejerskernes egen mening om deres viden om alternativ behandling:

·         Ingen viden (5,1 %)
·         Mindre viden (43,8 %)
·         Middel viden (37, 8 %)
·         Over middel viden (9,9 %)
·         Stor viden (2,3 %)
Selv om 77 % af sygeplejerskerne har prøvet alternativ behandling på egen krop angiver hovedparten af sygeplejerskerne at have mindre eller middel viden om alternativ behandling. Få sygeplejersker angiver at have henholdsvis ingen eller stor viden om alternativ behandling.

Sygeplejerskernes egen udsagn om hvor de har deres viden fra:

·         Familie og venner (58,5 %)
·         Egne erfaringer (51,7 %)
·         Andre fagpersoner (44,8 %)
·         Reklamer, blade, magasiner (44,5 %)
·         Patienter (42,4 %)
·         Alternativ behandler (41,6 %)

Sygeplejerskerne eksisterende viden om alternativ behandling har de fra egne erfaringer med alternativ behandling samt patienters, familie og venner eller kollegas viden og erfaring.

 

Sygeplejerskers dialog med patienter om alternativ behandling

 

Sygeplejerskernes dialog med patienter om alternativ behandling (%) 

  Aldrig/sjælden Af og til Ofte/altid
Stiller patienterne dig spørgsmål om alternativ behandling? 61 33 4
Foreslår du patienterne at prøve alternativ behandling? 78 18 3
Giver du konkrete anbefalinger vedrørende brug af alternativ behandling til patienter? 82 10 2
Spørger du generelt til patienternes brug af alternativ behandling? 71 17 10Tabellen taler lidt for sig selv og ser vi på det sidste spørgsmål om sygeplejersken spøger ind til patientens brug af alternativ behandling svarer kun 10 % ja til dette. Dette er meget lavt da det indenfor bestemte klientgrupper er et meget relevant spørgsmål f. eks indenfor kræftpatienter hvor alternativ behandling kan bruges til smertelindring.

Over 50 % af sygeplejerskerne vil reagere positivt på, at en patient vil benytte massage, zoneterapi, akupunktur, yoga og meditation. Massage er den behandling, hvor flest sygeplejersker vil reagere positivt.

 


 

Alternativ behandlings rolle i sygeplejerskernes daglige arbejde (%)

  ja delvis nej
Har du i dit arbejde oplevet problemer,
der var knyttet til, at patienter brugte alternativ behandling?
31 0 63
Oplever du, at patienternes eventuelle
brug af alternativ behandling er
tabubelagt på din arbejdsplads?
5 13 73
Synes du, at der er behov for større
åbenhed om alternativ behandling på din arbejdsplads?
27 11 46

 

Som det fremgår af tabellen har knapt 1/3 af sygeplejerskerne oplevet problemer, der kan relateres til patienters brug af alternativ behandling, mens knapt 2/3 ikke har oplevet sådanne problemer.

Problemstillingerne omhandler følgende temaer:

 
·         Interaktioner mellem konventionel behandling og alternativ medicin
·         Fravalg af etableret behandling
·         Patienters tro på at alternativ behandling kan helbrede
·         Alvorligt syge patienter bruger (spilder) tid og penge på alternativ behandling
·         Patienters brug af alternativ behandling tages ikke alvorligt
·         Manglende kendskab til den alternative behandling
·         Patienter der er for syge til selv at administrere den alternative behandling og skal have hjælp
·         Pårørendes forventninger
·         Syge patienters ernæringstilstand pga. en alternativ behandling
·         Patienter der undlader at oplyse om alternativ behandling
·         Læge - sygeplejerske konflikter/uenighed relateret til patienters alternative behandling
 

 

Sygeplejerskers holdning til alternativ behandling

Sygeplejerskers syn på alternativ behandling kan overordnet betegnes som positivt, idet 23 % er meget positive og 45,8 % er lidt positive, kun 9,4 % har en negativ holdning, heraf 1 % meget negativ.

Sygeplejerskernes holdninger til alternativ behandling påvirkes overvejende af egne positive erfaringer eller patienters.

Blandt sygeplejersker er der et begrænset kendskab til sundhedsstyrelsens frivillige registreringsordning for alternative behandlere (RAB), idet kun 17,7 % kender til ordningen.

Over halvdelen af sygeplejerskerne (64,9 %) mener, at Dansk Sygeplejeråd bør tage stilling til alternativ behandling, men kun 6,5 % af sygeplejerskerne er bekendt med, at der under DSR findes et fagligt selskab for sygeplejersker med interesse for alternativ behandling.

Læs mere om zoneterapi og massage samt zoneterapi og kræftbehandling hos Klinik Chiron

Reference: Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB)
Mest læste:
Alternativ behandling på danske sygehuse 
Din egen zoneterapeut under hospital indlæggelse 
Zoneterapi mod pollenallergi og høfeber/høsnue

Share Bedste Råd på sociale medier: